Nasze realizacje


SmallGIS to firma ekspercka z branży geoinformatycznej. Dzięki zdobytej wiedzy i długoletniemu doświadczeniu, z powodzeniem realizujemy liczne usługi dla szerokiego grona naszych Klientów. Gwarancją najwyższej jakości naszych usług jest lista Klientów, którzy nam zaufali. Wśród nich znajdują się jednostki administracji rządowej, instytucje państwowe i samorządowe, polskie i międzynarodowe ośrodki naukowe oraz firmy sektora prywatnego.

Poniżej przedstawiamy niektóre z naszych realizacji:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

W ramach umowy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii realizujemy projekt dotyczący utrzymania i rozwoju Bazy Azbestowej, będącej narzędziem do inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Baza dostępna jest dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.


Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Firma SmallGIS realizuje projekt pn. Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych. Budowany system umożliwi gromadzenie, przetwarzanie, przeglądanie, analizowanie i pobieranie szeroko pojętych danych przestrzennych oraz danych opisowych.


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

W ramach umowy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju prowadzimy analizę możliwości cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce wraz z przygotowaniem koncepcji informatycznego systemu wydawania rozstrzygnięć w ramach tego procesu i uzgadniania dokumentacji projektowej.

Z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju współpracowaliśmy również podczas realizacji projektu szkoleniowego Człowiek i Przestrzeń — wspólny rozwój, którego celem było podniesienie kompetencji pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych. Projekt był dofinansowany w ramach PO WER 2014-2020.Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opracowana została publikacja "Teledetekcja w planowaniu przestrzennym". Powstała ona w ramach projektu Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I, realizowanego ze środków PO WER 2014-2020.


Ministerstwo Środowiska

W ramach umowy z Ministerstwem Środowiska firma opracowała dedykowany kurs e-learningowy z zakresu obsługi oprogramowania QGIS. Projekt obejmował przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz implementację kursu na platformie Moodle.


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zrealizowany został projekt: "Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy". Celem projektu było opracowanie mechanizmów oceny stanu upraw rolnych z wykorzystaniem danych satelitarnych, przetestowanie metodyki oraz opracowanie wytycznych do kolejnych etapów budowy satelitarnego systemu monitoringu upraw. Projekt prowadzony był w konsorcjum z firmą ProGea 4D.


Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Firma SmallGIS od lat bierze udział w projektach prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Wśród zrealizowanych projektów wymienić możemy takie jak:

  • Rozbudowa systemów i aplikacji w ramach projektu TERYT 3;
  • Kompleksowa organizacja szkoleń w ramach projektów: BDOT10k, Wsparcie Gmin, enviDMS, K-GESUT;
  • Weryfikacja realizacji procesu dostosowania danych o sieciach uzbrojenia terenu do obowiązującego modelu danych GESUT.


PGL Lasy Państwowe

Nasza współpraca z jednostkami Lasów Państwowych trwa już prawie 15 lat. Jesteśmy producentem oprogramowania SprintMAP.LMN, które usprawnia proces bieżącej obsługi i aktualizacji Leśnej Mapy Numerycznej. Prowadzimy liczne szkolenia i konsultacje dla pracowników Nadleśnictw z zakresu obsługi danych przestrzennych i oprogramowania GIS. W  ofercie dedykowanej LP posiadamy również usługi związane z fotogrametrią i teledetekcją, tj.: wykonywanie zdjęć lotniczych i ortofotomap, analizy poklęskowe lub teledetekcyjne, liczenie zwierzyny dziko żyjącej.Polska Agencja Inwestycji i Handlu

W ramach umów z PAIH zrealizowane zostały dwa systemy:

  • Generator ofert inwestycyjnych w postaci aplikacji on-line (oraz jego rozbudowa);
  • System obsługi elektronicznej na potrzeby realizacji projektu Polskie Mosty Technologiczne.


Parki Narodowe

Współpraca z Polskimi Parkami Narodowymi to głównie budowa i modernizacja systemów informacji przestrzennej w celu usprawnienia wdrożenia planu ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych, a także liczne szkolenia, w których uczestniczą pracownicy parków.


Europejska Agencja Kosmiczna

Zdobywamy również doświadczenie we współpracy międzynarodowej, uczestnicząc w projektach IWBSF (Integrated Web-Based Service for Forestry) i TIKKA Service (Satellite Based Tools for More Efficient Logging Operation Planning). Projekty współfinansowane są przez Europejską Agencję Kosmiczną.


Inne współprace

Posiadamy duże doświadczenie w pracy dla jednostek samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach od Urzędów Marszałkowskich, przez Strostwa Powiatowe po Urzędy Miast i Gmin. Usługi świadczone dla JST obejmują zarówno budowanie systemów, produkcję danych, realizację szkoleń jak i wykonywanie prac teledetekcyjnych.
Współpracujemy z firmami sektora prywatnego, świadcząc wsparcie techniczne, konsulting oraz dostarczając szkolenia dedykowane z obszaru technologii GIS/TELED. Nasze oprogramowanie pozwala optymalizować procesy przetwarzania danych także w zastosowaniach komercyjnych, przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację Polityki prywatności.
   ROZUMIEM