Usługi Teledetekcyjne

W ramach usług teledetekcyjnych wykonujemy zaawansowane analizy oraz szereg usług o charakterze eksperckim. Analizy bazują na danych teledetekcyjnych pozyskiwanych samodzielnie lub przekazanych przez Klienta.

Ortofotomapy satelitarne są źródłem obiektywnej oraz aktualnej informacji przestrzennej i posiadają liczne zastosowania w wielu branżach tj. administracja, geodezja, kartografia, sieci energetyczne, ochrona środowiska, nauka itp. Poniżej zamieszczono listę potencjalnego zastosowania ortofotomap satelitarnych:

  • kartowanie i planowanie przestrzenne od skali lokalnej przez regionalną po globalną
  • generowanie map pokrycia/użytkowania terenu
  • analiza detekcja zmian, które nastąpiły na danym terenie i w zdefiniowanym czasie
  • weryfikacja bazy Ewidencją Gruntów i Budynków (EGiB) z aktualną ortofotomapą
  • detekcja wyznaczonych terenów i obiektów (np. parkingów miejskich, parków i skwerów, obszarów przemysłowych, siedlisk przyrodniczych, form ochrony przyrody)
  • analizy geologiczne
  • monitorowanie sezonu wegetacyjnego roślin - kartowanie upraw rolnych i prognoza plonów
  • inwentaryzacja lasów oraz tworzenie aktualnych map ich zasięgów, monitorowanie gospodarki leśnej
  • wsparcie zespołów zarządzania kryzysowego
  • wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego
  • analizy rzeźby terenu
  • monitoring pokrywy śnieżnej, lodowców, lasów tropikalnych, osuwisk i ruchów tektonicznych
  • monitorowanie stanu atmosfery oraz powierzchni oceanów
  • generowanie numerycznych modeli terenu
  • modelowanie miast 3D

Osoby zainteresowane wykonaniem analiz lub ekspertyz teledetekcyjnych zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem z działu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.