GIS dostosowny do Twoich potrzeb

Firma SmallGIS oferuje rozwiązana z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej dla instytucji rządowych, jednostek administracji publicznej, instytucji naukowych i zarządzających zasobami środowiska przyrodniczego oraz przedsiębiorstw prywatnych. Rozwiązania tworzone są w oparciu o technologię ESRI z użyciem komponentów desktop, server i mobile lub opensource. Rozwiązania tworzone są pod konkretne wymagania klienta, zwykle w ścisłej kooperacji. Kompetencje w zakresie projektowania, wytwarzania i implementacji Systemów Informacji Przestrzennej potwierdzają liczne wdrożenia oraz wieloletnia współpraca partnerska z firmą ESRI Inc.

Przykłady wdrożeń:

  • Śląski TOPAZ - System kontroli i zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych w Województwie Śląskim;
  • Regionalny System Udostępniania Informacji o Lasach o szczególnych wartościach przyrodniczych i kulturowych w RDLP Kraków;
  • Regionalny System Udostępniania Informacji o Lasach  w RDLP Olsztyn;
  • Regionalny System Udostępniania Informacji o Lasach  w RDLP Zielona Góra
  • System tworzenia i obsługi MPZP - WroSIP dla Powiatu Wrocławskiego
  • Walidator plików GML w schematach "Geodezyjnego Modelu Georeferencyjnego";
  • System Zarządzania kolekcjami w Arboretum Bolestraszyce;
  • System inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000 dla Instytutu Ochrony Środowiska PAN;
  • Aplikacja  - Model przepuszczalności granic dla Centrum Badań Kosmicznych PAN.
  • inne...

Stosujemy dobre praktyki zarówno w zakresie wytwarzania oprogramowania jak i w relacjach z klientami i partnerami.