SmallGIS Sp. z o.o.

ul. Wadowicka 8a
30-415 Kraków
tel.:+48 12 425-06-25
+48 12 341-60-19; +48 12 295-08-25
+48 12 295-08-27; +48 12 295-08-28
fax: +48 12 295-08-21

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000407386, NIP: 679-307-93-46, REGON: 122481249
Kapitał Zakładowy: 250 000 złotych

Nr rachunku bankowego:
PKO BP 33 1020 2980 0000 2302 0086 6012
Getin Noble Bank S.A. 38 1560 0013 2386 9003 7000 0001


Prezes Zarządu Antoni Łabaj +48 12 425 06 25
Sekretariat +48 12 425 06 25
Dział Księgowości +48 12 425 06 25 wew. 112
Dział Handlowy +48 12 295 08 27, wew. 102, 111, 141
Dział Szkoleń +48 12 295 08 25, wew. 108
Dział GPS/GNSS +48 12 200 22 28
Dział Teledetekcji Satelitarnej +48 12 295 08 28, wew. 106
Wsparcie SprintMAP +48 12 425 06 25, wew. 110, 111, 120
Zamówienia
  • Mapa dojazdu - Biuro główne