Zarządzanie Bazą Danych Obiektów Topograficznych - System TOPAZ

System Śląski TOPAZ to jeden z najbardziej złożonych systemów geoinformatycznych jaki powstał i funkcjonuje w Polsce. Od lutego 2011 r. w Województwie Śląskim służy do zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych na wielu płaszczyznach jej funkcjonowania. Dzięki Systemowi TOPAZ jedynie w Województwie Śląskim klient może uzyskać dane BDOT w ujednoliconej strukturze i w dowolnym schemacie aplikacyjnym oraz dowolnym formacie danych GIS. System TOPAZ umożliwia również wydruki map topograficznych w standardzie TBD wykonywane „w locie” bezpośrednio z bazy TOPO. Wydruki takich map wykonanych bez udziału redakcji ludzkiej prezentował w trakcie seminarium Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, bezpośredni użytkownik Systemu.

System TOPAZ stanowi fundament do prowadzenia procesów permanentnej lub okresowej aktualizacji BDOT oraz prawidłowego utworzenia infrastruktury informatycznej odpowiadającej za udostępnianie aktualnych danych poprzez usługi wymagane ustawą o IIP.

O złożoności Systemu, jego funkcjonalności i możliwościach wykorzystania dyskutowano w trakcie seminarium „Zarządzanie Bazą Danych Obiektów Topograficznych - System TOPAZ”, zorganizowanym przez firmy SmallGIS i ESRI Polska na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

28 czerwca 2011 r. Zamek Królewski w Niepołomicach gościł geodetów wojewódzkich, reprezentantów departamentów i wydziałów geodezji z trzynastu urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Bogaty program seminarium zrealizowano w komfortowym i pięknym wnętrzu Sali Akustycznej Zamku Królewskiego. Prezentacja Województwa Śląskiego przybliżyła uczestnikom cel i zadania stawiane Systemowi Śląski TOPAZ w WODGiK Katowice. Kolejne wystąpienia informowały, w jaki sposób System te zadania wykonuje.


Wieczorem goście podziwiali zręczność i odwagę rycerzy walczących w turnieju, a nocą zwiedzili Zamek oraz wystawę Europejskie Skarby Muzeum Narodowego z Muzeum Czartoryskich w Krakowie.


Seminarium

 

ZARZĄDZANIE BAZĄ DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM TOPAZ"

 

Zamek Królewski w Niepołomicach, 28 czerwca 2011

Organizatorzy: SmallGIS, Kraków i ESRI Polska, Warszawa

 

Program

 

08.00 – 08.45 Kawa na dobry początek

08.45 – 09.00

Przedstawienie celu i programu seminarium

SmallGIS

09.00 – 09.30

Cel wdrożenia i zadania stawiane Systemowi Śląski TOPAZ w WODGiK Katowice

Prezentacja Województwa Śląskiego

09.30 – 10.00

Technologia ESRI w zarządzaniu danymi przestrzennymi

ESRI Polska

10.00 – 10.20

System TOPAZ - dlaczego warto skorzystać z istniejącego rozwiązania?

SmallGIS

10.20 – 10.40

Zarys architektury Systemu TOPAZ

SmallGIS

 

10.40 – 11.00 Przerwa kawowa

 

Główne zadania realizowane przez System TOPAZ

 

11.00 – 11.15

Bezpieczeństwo i administracja Systemem TOPAZ

SmallGIS

11.15 – 11.30

Prowadzenie hurtowni danych topograficznych – unifikacja danych BDOT

SmallGIS

11.30 – 11.45

Tłumaczenie schematów i formatów danych topograficznych
(mechanizmy ETL)

SmallGIS

11.45 – 12.15

Mechanizmy utrzymywania aktualności BDOT, w tym:

- aktualizacja różnicowa,

- wykorzystywanie rejestrów pokrewnych (EGiB, TERYT, PRNG, PRG),

- edycja wielodostępowa i wersjonowana,

- archiwizacja BDOT.

SmallGIS

 

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 - 14.20

Kontrola poprawności BDOT

SmallGIS

14.20 – 14.40

Udostępnienie BDOT

SmallGIS

14.40 – 15.00

Tworzenie opracowań kartograficznych
SmallGIS

15.00 – 15.20

Kartografia bazująca na reprezentacjach kartograficznych
- „wielorozdzielczość BDOT”

SmallGIS

 

15.20 – 15.35 Przerwa kawowa

15.35 – 15.50

Publikacja danych w portalu internetowym

SmallGIS

15.50 - 16.05

Możliwości skalowania i rozwoju Systemu
SmallGIS

16.05 – 16.20

Możliwość integracji Systemu z usługami danych przestrzennych
w innych instytucjach
SmallGIS

16.20 – 16.35

Community Maps - otwarty, globalny program promowania

informacji przestrzennej

ESRI Polska

16.35 – 17.30

Panel dyskusyjny