Oświadczenie

W związku z licznymi publicznymi interpretacjami raportu z wykonanej analizy okolic Lotniska Siewiernyj zrealizowanej przez firmę SmallGIS na zlecenie Prokuratury Wojskowej informuję, iż wszelkie interpretacje tego raportu stanowią odpowiedzialność ich autorów. Firma SmallGIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dowolność interpretacji raportu. Firma SmallGIS nie wyraża ani nigdy nie wyrażała jakiegokolwiek stanowiska w sprawie przyczyn Katastrofy Smoleńskiej.