Unieważnienie postępowania 2012/Szkolenia/02/Techniki_prezentacji

Informujemy, iż na podstawie zapisu w pkt. 17 Zapytania ofertowego 2012/Szkolenia/02/Techniki_prezentacji w związku z art. 70 (3) § 1 k.c.,  zapytanie ofertowe, dotyczące zakupu szkolenia: „Prezentacja, wystąpienia publiczne i komunikacja interpersonalna” zostaje unieważnione.